Regulamin promocji
 

§1

Promocja przeznaczona jest dla osób, które decydują się na skorzystanie z oferty hostingowej firmy e-lan s.c.

 

§2

Strony tworzone są na bazie szablonów, które stanowią własność e-lan s.c. Klient przyjmuje do wiadomości, że na bazie wybranego przez niego szablonu mogą być tworzone strony dla innych Klientów.

 

§3

System CMS do zarządzania treścią witryny używany do oferty promocyjnej jest własnością e-lan s.c. Jeżeli klient zdecyduje się na rezygnację z oferty hostingowej e-lan s.c. po upływie dwóch lat od skorzystania z oferty promocyjnej, to może przenieść statyczne treści witryny na inny serwer (np. za pomocą narzędzi takich jak wget czy httrack). Zabrania się kopiowania kodów źródłowych witryny wykonanej w ramach promocji.

 

§4

Klient zobowiązany jest do publikacji treści zgodnych z prawem oraz normami współżycia społecznego.

 

§5

Zabrania się nieautoryzowanego dostępu do serwerów (dostępu do treści zabezpieczonych hasłem lub innymi mechanizmami dla osób nieuprawnionych).

 

§6

Niniejszy regulamin może ulegać zmianom.

 

 
 
VAT-7
Zapraszamy do skorzystania z programu do wypełniania deklaracji VAT-7.
Deklaracja VAT-7
Nota korygująca
Zapraszamy do skorzystania z programu do wystawiania not korygujących.
Noty korygujące
ico test alt
Zapraszamy do obejrzenia wersji demo naszego mechanizmu CMS.
test alt
 

Informacja dla osób, których dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści danych oraz ich prostowania; do usunięcia danych osobowych i/lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z celem ich zebrania; zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych; cofnięcia/odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jednocześnie informujemy, że powyższe prawa mają ograniczenia określone w przepisach prawa w szczególności we wspomnianym Rozporządzaniu.
Więcej informacji można znaleźć tu: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator
Pełen tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Osoby pragnące skorzystać z powyższych praw lub zgłosić naruszenie proszone są o skorzystanie z procedury zgłoszenia. Informacje o ochronie danych osobowych mogą ulegać zmianom. Osoby zainteresowane zmianami prosimy o monitorowanie naszych stron internetowych.

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.